St.meld. nr. 15 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Om Noregs deltaking i Europarådet i 2005

Om Noregs deltaking i Europarådet i 2005

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no