St.meld. nr. 18 (2002-2003)

Tilleggsmelding til St.meld. nr. 32 (2001-2002) om situasjonen i den norske mobilmarknaden

Tilleggsmelding til St.meld. nr. 32 (2001-2002) om situasjonen i den norske mobilmarknaden

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no