St.meld. nr. 2 (2000-2001)

Revidert nasjonalbudsjett 2001

Revidert nasjonalbudsjett 2001

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no