St.meld. nr. 20 (2002-2003)

Strukturtiltak i kystfiskeflåten

Strukturtiltak i kystfiskeflåten

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no