St.meld. nr. 21 (2002-2003)

Kilder til kunnskap

Kilder til kunnskap

Les dokumentet

Om ny støtteordning gjennom Lånekassen for unge elever i ordinær videregående opplæring

Følg meldingen videre på www.stortinget.no