St.meld. nr. 22 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Videreføring av Haldenprosjektet

Videreføring av Haldenprosjektet

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no