St.meld. nr. 24 (1999-2000)

Om tilgang til mobilnett og om innføring av tredje generasjons system for mobilkommunikasjon

Om tilgang til mobilnett og om innføring av tredje generasjons system for mobilkommunikasjon

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no