St.meld. nr. 24 (2007-2008)

Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2007

Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2007

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no