St.meld. nr. 26 (2002-2003)

Om samarbeidet i Atlanterhavspakt-organisasjonen i 2002

Om samarbeidet i Atlanterhavspakt-organisasjonen i 2002

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no