St.meld. nr. 29 (2002-2003)

Om familien - forpliktende samliv og foreldreskap

Om familien - forpliktende samliv og foreldreskap

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no