St.meld. nr. 29 (2008-2009)

Entra Eiendom AS

Entra Eiendom AS

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no