St.meld. nr. 34 (2001-2002)

Kvalitetsreformen Om høyere samisk utdanning og forskning

Kvalitetsreformen Om høyere samisk utdanning og forskning

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no