St.meld. nr. 34 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Kvalitetsreformen Om høyere samisk utdanning og forskning

Kvalitetsreformen Om høyere samisk utdanning og forskning

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no