St.meld. nr. 34 (2007-2008)

Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2008 og fisket etter avtalane i 2006 og 2007

Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2008 og fisket etter avtalane i 2006 og 2007

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no