St.meld. nr. 35 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Om Noregs deltaking i den 53. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 52. generalforsamling

Om Noregs deltaking i den 53. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 52. generalforsamling

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no