St.meld. nr. 35 (2003-2004)

Felles kamp mot fattigdom

Felles kamp mot fattigdom

Les dokumentet

En helhetlig utviklingspolitikk

Følg meldingen videre på www.stortinget.no