St.meld. nr. 36 (1999-2000)

Om samarbeidet i Atlanterhavspaktens organisasjon i 1999

Om samarbeidet i Atlanterhavspaktens organisasjon i 1999

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no