St.meld. nr. 36 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

SND: Ny giv, ny vekst, nytt næringsliv

SND: Ny giv, ny vekst, nytt næringsliv

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no