St.meld. nr. 41 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Om elektronisk handel og forretningsdrift

Om elektronisk handel og forretningsdrift

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no