St.meld. nr. 41 (1998-99)

Om elektronisk handel og forretningsdrift

Om elektronisk handel og forretningsdrift

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no