St.meld. nr. 41 (2004-2005)

Om økonomien i Den norske kirke

Om økonomien i Den norske kirke

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no