St.meld. nr. 41 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Nordisk samarbeid

Nordisk samarbeid

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no