St.meld. nr. 46 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Nasjonal transportplan 2002-2011

Nasjonal transportplan 2002-2011

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no