St.meld. nr. 46 (2000-2001)

Om samarbeidet i Atlanterhavspakt-organisasjonen i 2000

Om samarbeidet i Atlanterhavspakt-organisasjonen i 2000

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no