St.meld. nr. 60 (1996-97)

Om gjennomføringen av støttetiltak for fiskerinæringen i 1995 og 1996

Om gjennomføringen av støttetiltak for fiskerinæringen i 1995 og 1996

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget