St.meld. nr. 60 (1996-97)

Om gjennomføringen av støttetiltak for fiskerinæringen i 1995 og 1996

Om gjennomføringen av støttetiltak for fiskerinæringen i 1995 og 1996

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no