St.meld. nr. 61 (1996-97)

Om eierskap i næringslivet

Om eierskap i næringslivet

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no