St.meld. nr. 8 (2004-2005)

Perspektivmeldingen 2004 – utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi

Perspektivmeldingen 2004 – utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no