St.prp. nr. 1 (1999-2000)

Finansdepartementets fagproposisjon

St.prp. nr. 1

(1999-2000)

FOR BUDSJETTERMINEN 2000

Kap. 1, 20-51, 1600-1670, 3020-3051,

4600-4620, 5331-5341, 5350-5360, 5605-5606 og 5691-5692

Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 24. september 1999,
godkjent i statsråd samme dag.

Dokumentet i PDF format

Følg proposisjonen på Stortinget