St.prp. nr. 1 (2000-2001)

Oversikt over Finansdepartementets budsjettforslag

For budsjetterminen 2001 under Finansdepartementet Utgiftskapitler: 1, 20–51 og 1600–1670 Inntektskapitler: 3020–3051, 4600–4634, 5341–5345, 5350–5351, 5605 og 5691–5692

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget