St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Innledende del

For budsjetterminen 2003 under Olje- og energidepartementet
Utgiftskapitler: 1800-1830, 2440-2443 og 2490 Inntektskapitler: 4810-4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2001

Følg proposisjonen på Stortinget