St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Oversikt over budsjettforslaget frå Utdannings- og forskingsdepartementet

FOR BUDSJETTERMINEN 2003
Utgiftskapitla: 200-288 og 2410 Inntektskapitla: 3200-3288, 5310 og 5617

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget