St.prp. nr. 1 (2004-2005)

Innledende del

FOR BUDSJETTERMINEN 2005
Utgiftskapitler: 1–2, 1500–1583, 2445 og 2470 Inntektskapitler: 4500–4583, 5445–5446, 5470 og 5607

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget