St.prp. nr. 1 (2004-2005)

Innleiande del

FOR BUDSJETTERMINEN 2005
Utgiftskapittel: 500–587, 2412, 2427 Inntektskapittel: 3500–3587, 5312, 5316, 5327, 5615–5616

Les dokumentet

Særskilde vedlegg: H-22/04 Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2005 H-23/04 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2004–2005) (Grønt hefte)

Følg proposisjonen på Stortinget