St.prp. nr. 1 (2004-2005)

Oversikt over budsjettforslaget frå Utdannings- og forskingsdepartementet

FOR BUDSJETTERMINEN 2005
Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget