St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Innledende del

FOR BUDSJETTÅRET 2006
Utgiftskapitler: 1800–1832, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800–4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget