St.prp. nr. 1 (2001-2002) : Folketrygden

St.prp. nr. 1

(2001-2002)

 

FOR BUDSJETTERMINEN 2002

 

Folketrygden

 

Sosial- og helsedepartementet, Barne- og familiedepartementet,
Fiskeridepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 

Dokumentet i PDF format

Følg proposisjonen på Stortinget