St.prp nr. 1 Tillegg nr. 10 (2000-2001)

Endringar på statsbudsjettet 2001, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond - harmonisering av utlånsordningane under tidlegare Statens landbruksbank

For budsjetterminen 2001 — Endringar på statsbudsjettet 2001, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond - harmonisering av utlånsordningane under tidlegare Statens landbruksbank

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget