St.prp nr. 1 Tillegg nr. 10 (2003-2004)

Om innleie av slepefartøy for Nord-Norge og budsjettmessig inndekning for 2004 mv.

For budsjetterminen 2004 — Om innleie av slepefartøy for Nord-Norge og budsjettmessig inndekning for 2004 mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget