St.prp nr. 1 Tillegg nr. 13 (1998-99)

Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1999 og endring av kap 2309 Tilfeldige utgifter

FOR BUDSJETTERMINEN 1999 — Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1999 og endring av kap 2309 Tilfeldige utgifter

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget