St.prp nr. 1 Tillegg nr. 14 (2002-2003)

Om fullmakt til å ta opp statslån mv., og om saldering av statsbudsjettet 2003

FOR BUDSJETTERMINEN 2003 — Om fullmakt til å ta opp statslån mv., og om saldering av statsbudsjettet 2003

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget