St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1T5 (1998-99)

Overgang til nettobudsjettering for Sametinget

Kap. 540, 3540

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1T5

(1998-99)

FOR BUDSJETTERMINEN 1999

Overgang til nettobudsjettering for Sametinget

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 5. november 1998, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget