St.prp nr. 1 Tillegg nr. 2 (1998-99)

FOR BUDSJETTERMINEN 1999 — Om OSSEs engasjement i Kosovo

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget