St.prp nr. 1 Tillegg nr. 2 (2007-2008)

Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008 (spesialisthelsetjeneste)

FOR BUDSJETTÅRET 2008 — Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008 (spesialisthelsetjeneste)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget