St.prp. nr. 10 (2007-2008)

Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Helse- og omsorgsdepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Helse- og omsorgsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget