St.prp. nr. 11 (2004-2005)

Om endring av løyvingar mv. for 2004 på Samferdselsdepartementets område

Om endring av løyvingar mv. for 2004 på Samferdselsdepartementets område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget