St.prp. nr. 12 (1997-98)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1997 under Nærings- og handelsdepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1997 under Nærings- og handelsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget