St.prp. nr. 12 (2005-2006)

Om endringer under enkelte kapitler på stats­budsjettet medregnet folketrygden for 2005 under Helse- og omsorgsdepartementet

Om endringer under enkelte kapitler på stats­budsjettet medregnet folketrygden for 2005 under Helse- og omsorgsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget