St.prp. nr. 13 (2007-2008)

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Kommunal- og regionaldepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Kommunal- og regionaldepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget