St.prp. nr. 15 (1997-98)

Om endring av ein del løyvingar m.v. for 1997 på Samferdselsdepartementets område

Om endring av ein del løyvingar m.v. for 1997 på Samferdselsdepartementets område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget