St.prp. nr. 15 (2000-2001)

Om endringer på statsbudsjettet for 2000 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Om endringer på statsbudsjettet for 2000 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget