St.prp. nr. 16 (1997-98)

Om endringer på statsbudsjettet for 1997 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Om endringer på statsbudsjettet for 1997 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget