St.prp. nr. 16 (2004-2005)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2004 under Nærings- og handelsdepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2004 under Nærings- og handelsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget